TÁMOP-2.1.3.A-12

Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára

 

 Pályázók köre:

    * korlátolt felelősségű társaság (KSH 113)
    * részvénytársaság (KSH 114)
    * európai részvénytársaság (KSH 115)
    * takarék- és hitelszövetkezet (KSH 122)
    * mezőgazdasági szövetkezet (KSH 124)
    * európai szövetkezet (KSH 125)
    * biztosító szövetkezet (KSH 126)
    * szociális- és iskola szövetkezet (KSH 127)
    * egyéb szövetkezet (KSH 129)
    * ügyvédi iroda (KSH 131)
    * vízitársulat (KSH 133)
    * víziközmű-társulat (KSH 134)
    * erdőbirtokossági társulat (KSH 135)
    * végrehajtó iroda (KSH 136)
    * közjegyzői iroda (KSH 137)
    * magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés (KSH 138)
    * egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás (KSH 139)
    * betéti társaság (KSH 212)
    * közkereseti társaság (KSH 211)
    * egyéni cég (KSH 213)
    * külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe (KSH 226)
    * külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye (KSH 227)
    * máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás (KSH 229)
    * egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó (KSH 231)
    * egyéb egyéni vállalkozó (KSH 232)
    * nonprofit közkereseti társaság (KSH 621)
    * nonprofit betéti társaság (KSH 622)
    * nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
    * nonprofit részvénytársaság (KSH 573)


Méret:

A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülő vállalkozások.

    * Mikrovállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót.
    * Kisvállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót.

 

Azon új vállalkozásoknak, melyek még nem rendelkeznek lezárt, teljes üzleti évvel, a felhasználandó adatokról a pénzügyi év folyamán készített jóhiszemű becslésük alapján kell nyilatkozniuk. A projekt zárásakor ezen vállalkozásoknak nyilatkozatot kell benyújtaniuk a vállalkozás méretük szerinti besorolásáról.

A 2004. évi XXXIV. törvény 5.§ (3) bekezdése értelmében amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi a meghatározott foglalkoztatotti létszám vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszíti el, illetve nyeri el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozói minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépi az adott határértékeket vagy elmarad azoktól. (két éves szabály)


Székhely:

    * KMR:
          o A pályázó a közép-magyarországi régióban található telephelyére, fióktelepére vagy székhelyére vonatkozóan nyújthat be pályázatot, kizárólag a közép-magyarországi régióban lévő székhely/fióktelep/telephely munkavállalóinak képzése támogatható.
    * KONV:
          o A pályázó a konvergencia régióban található telephelyére, fióktelepére vagy székhelyére vonatkozóan nyújthat be pályázatot, kizárólag a konvergencia régióban lévő székhely/fióktelep/telephely munkavállalóinak képzése támogatható.


Területi korlátozás:

    * A képzésekre az Európai Unió tagállamainak területén belül kerülhet sor. A projekt keretében megvalósuló egyéb tevékenységek Magyarország területén belül bárhol megvalósulhatnak


Projektkiválasztás eljárása:

    * könnyített elbírálású, folyamatos


Keretösszeg:

    * Összesen: 6,3 milliárd Ft
          o KMR: 0,3 milliárd Ft
          o KONV: 6 milliárd Ft


Támogatás összege:

    * Maximum: 10 millió Ft


Támogatás mértéke:

    * 100% (de minimis vagy képzési támogatás)


Előleg mértéke:

    * 25%


Támogatandó pályázatok száma:

    * Összesen: 1575-1785
          o

            KMR: 75-85
          o KONV: 1500-1700


Projektidőszak:

    * 5-20 hónap


Benyújtás ideje:

    * 2012. május 1-től forráskimerülésig!


Támogatható tevékenységek:

A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhető támogatás:

    * szakmai képzések: kizárólag a fogalomjegyzékben meghatározott szakmai képzések közé sorolható képzések támogathatóak;
    * idegen nyelvi képzések;
    * a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések: minden olyan ismeret-, kompetenciafejlesztésre irányuló képzés, mely a vállalkozás fejlesztését vagy a munkavállaló magasabb szintű munkavégzését eredményezi;
    * számítástechnikai, informatikai képzés.


Fenntartás:

    * A pályázó fenntartási jelentés benyújtására nem kötelezett, a pályázónak azonban a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig azokat megőriznie