TÁMOP-2.1.3.C-12

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára

 

Pályázók köre:

    * korlátolt felelősségű társaság (KSH 113)
    * részvénytársaság (KSH 114)
    * európai részvénytársaság (KSH 115)
    * takarék- és hitelszövetkezet (KSH 122)
    * mezőgazdasági szövetkezet (KSH 124)
    * európai szövetkezet (KSH 125)
    * biztosító szövetkezet (KSH 126)
    * szociális- és iskola szövetkezet (KSH 127)
    * egyéb szövetkezet (KSH 129)
    * ügyvédi iroda (KSH 131)
    * vízitársulat (KSH 133)
    * víziközmű-társulat (KSH 134)
    * erdőbirtokossági társulat (KSH 135)
    * végrehajtó iroda (KSH 136)
    * közjegyzői iroda (KSH 137)
    * magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés (KSH 138)
    * egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás (KSH 139)
    * betéti társaság (KSH 212)
    * közkereseti társaság (KSH 211)
    * egyéni cég (KSH 213)
    * külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe (KSH 226)
    * külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye (KSH 227)
    * máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás (KSH 229)
    * nonprofit közkereseti társaság (KSH 621)
    * nonprofit betéti társaság (KSH 622)
    * nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
    * nonprofit részvénytársaság (KSH 573)


A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

Egy szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be, az összes pályázatba bevonni kívánt telephelyet megjelölve.


Méret:

A pályázati kiírásra nagyvállalkozások pályázhatnak. Nagyvállalkozásnak azon vállalkozások minősülnek, amelyek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerint nem felelnek meg a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó feltételeknek, továbbá az alábbi, két feltétel közül legalább az egyiknek megfelelnek:

    * összes foglalkoztatotti létszáma legalább 250 fő, vagy
    * éves nettó árbevétele több mint 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege több mint 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.


Azon új vállalkozásoknak, melyek még nem rendelkeznek lezárt, teljes üzleti évvel, a felhasználandó adatokról a pénzügyi év folyamán készített jóhiszemű becslésük alapján kell nyilatkozniuk. A projekt zárásakor ezen vállalkozásoknak nyilatkozatot kell benyújtaniuk a vállalkozás méretük szerinti besorolásáról.

Amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi a meghatározott foglalkoztatotti létszám vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszíti el, illetve nyeri el a nyilatkozata szerinti minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépi az adott határértékeket vagy elmarad azoktól (két éves szabály).


Székhely:

    * KMR:
          o A pályázó a közép-magyarországi régióban található telephelyére, fióktelepére vagy székhelyére vonatkozóan nyújthat be pályázatot, kizárólag a közép-magyarországi régióban lévő székhely/fióktelep/telephely munkavállalóinak képzése támogatható.
    * KONV:
          o A pályázó a konvergencia található telephelyére, fióktelepére vagy székhelyére vonatkozóan nyújthat be pályázatot, kizárólag a konvergencia régióban lévő székhely/fióktelep/telephely munkavállalóinak képzése támogatható.


Területi korlátozás:

    * A képzésekre az Európai Unió tagállamainak területén belül kerülhet sor. A projekt keretében megvalósuló egyéb tevékenységek Magyarország területén belül bárhol megvalósulhatnak.


Projektkiválasztás eljárása:

    * egyfordulós, folyamatos


Keretösszeg:

    * Összesen: 8,4 milliárd Ft
          o KMR: 0,4 milliárd Ft
          o KONV: 8 milliárd Ft


Támogatás összege:

    * 10-150 millió Ft


Támogatás mértéke:

    * 60-100% (de minimis vagy képzési támogatás)


Előleg mértéke:

    * 25%


Támogatandó pályázatok száma:

    * Összesen: 105-315
          o KMR: 5-15
          o KONV: 100-300


Projektidőszak:

    * 5-20 hónap


Benyújtás ideje:

    * 2012. május 1. és 2012. június 1. között. Ezt követően forráskimerülésig minden negyedévben újranyitásra kerül a felhívás.


Támogatható tevékenységek:

A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhető támogatás:

    * szakmai képzések;
    * idegen nyelvi képzések;
    * a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések: minden olyan ismeret-, kompetenciafejlesztésre irányuló képzés, mely a vállalkozás fejlesztését vagy a munkavállaló magasabb szintű munkavégzését eredményezi;
    * számítástechnikai, informatikai képzés.


Fenntartás:

    * A vállalkozás köteles a képzésben részt vevők 60%-át a projekt megvalósítási időszak időtartamának megfelelő ideig tovább foglalkoztatni.
    * A pályázónak a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig meg kell őriznie.


Egyéb korlátozások:

    * Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
    * Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható.
    * A projekt ideje alatt nem részesülhet a munkavállaló hazai vagy egyéb (jelen kiíráson kívüli) uniós forrásból bér- vagy járuléktámogatásban (pl. START kártya).
    * Egy szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be, az összes pályázatba bevonni kívánt telephelyet megjelölve.